Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 1. 2022, tento rok, aktualizované: 7. 2. 2022, tento rok

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Pozvánka

 

na verejné zasadnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

Mgr. Hana Vančová, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dátum a miesto konania: 10. februára 2022 o 10:00 hod., aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava
Téma habilitačnej prednášky: Úskalia rozvoja jazykovej kompetencie nenatívnych učiteľov angličtiny
Študijný odbor: odborová didaktika
Názov habilitačnej práce: Teaching English pronunciation using technology

 

Odkaz na stretnutie (MS Teams). otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Habilitačná komisia:

predsedníčka komisie:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave

členky:

prof. Zuzana Straková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Mgr. Světlana Hanušová, PhD., Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika

oponenti:

prof. Przemysław Łozowski, Uniwersytet Marii Curie­‑Skłodowskiej Lublin, Poľsko

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nevyhnutná.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. 
dekanka PdF TU v Trnave 
predsedníčka VR PdF TU v Trnave