Vitajte na stránkach Akademického senátu Trnavskej univerzity Dnešný dátum: 16. 8. 2022

Zoznam členov akademického senátu

Stručný opis Veľkosť Dátum
34,87 kB (34,05 KiB) 2. 11. 2021

Zoznam členov Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
(funkčné obdobie od 12. 10. 2021 do 11. 10. 2025)

Právnická fakulta TU

zamestnanecká časť

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Mgr. Veronika Zoričáková

študentská časť

Nicole Makóová

Martin Pogádl

Daniela Hrušovská

Pedagogická fakulta TU

zamestnanecká časť

Mgr. Tomáš Godiš, PhD.

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

študentská časť

Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová

Mgr. Alexandra Lengyelová

Bc. Júlia Juríková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU

zamestnanecká časť

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A

doc. Ing. Margaréta Kačmaríková, PhD., MPH

PhDr. Janka Prnová, PhD.

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH

študentská časť

Bianka Cisáriková

Matej Havelka

Bc. Terézia Maštalírová

Teologická fakulta TU

zamestnanecká časť

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.

ThLic. Marek Heczei, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

Mgr. Martin Šarkan, PhD.

študentská časť

Matej Briš

Annamária Madunická

Mgr. Pavla Minarovičová

Filozofická fakulta TU

zamestnanecká časť

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

PhDr. Peter Žitný, PhD.

Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.

študentská časť

Bc. Dominika Monika Koritková

Bc. Patrícia Šuhajdová

Bc. Zuzana Morongová

Pracoviská TU

zamestnanecká časť

PhDr. Henrieta Žažová, PhD.

 


Stručný opis Veľkosť Dátum
136,51 kB (133,31 KiB) 2. 12. 2016
22,32 kB (21,80 KiB) 28. 11. 2012
172,81 kB (168,76 KiB) 28. 9. 2010