Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Spomienkové stretnutie 2019

V utorok 15. januára 2019 sa v aule Pazmaneum (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity) uskutočnilo priateľské stretnutie pri príležitosti nedožitých 70­‑tych narodenín bývalého dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. RNDr. Pavla Híca, CSc. Dekan Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. René Bílik, CSc. pri tejto príležitosti posmrtne odovzdal pánovi docentovi zlatú pamätnú medailu Pedagogickej fakulty za zásluhy, ktorú prevzala jeho dcéra.