1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Bc.

Predmetová špecializácia: učiteľstvo histórie v kombinácii

Garant: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.; prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Úvod do štúdia dejepisu (historický proseminár)

P

1

ZS

4

1

1

 

 

2

Pomocné vedy historické

P

1

ZS

3

2

1

 

 

3

Dejiny praveku a staroveku

P

1

ZS

3

2

 

 

 

2

Dejiny antiky

P

1

ZS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 1 ZS

 

 

 

13

7

2

0

0

9

Slovenské dejiny I.

P

1

LS

3

2

 

 

 

2

Slovenské dejiny II.

P

1

LS

4

2

 

 

 

2

Všeobecné dejiny I.

P

1

LS

3

2

 

 

 

2

Všeobecné dejiny II.

P

1

LS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

8

0

0

0

8

Slovenské dejiny III.

P

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Všeobecné dejiny III.

P

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Seminár zo starších slovenských dejín

P

2

ZS

3

2

 

 

 

2

 

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

12

8

0

0

0

8

Slovenské dejiny IV.

P

2

LS

3

2

 

 

 

2

Všeobecné dejiny IV.

P

2

LS

3

2

 

 

 

2

Seminár z novovekých slovenských dejín

P

2

LS

2

 

2

 

 

2

 

PV

2

LS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 2 LS

 

 

 

11

6

2

0

0

8

Slovenské dejiny V.

P

3

ZS

3

2

 

 

 

2

Slovenské dejiny VI.

P

3

ZS

4

3

 

 

 

3

Všeobecné dejiny VI.

P

3

ZS

3

2

 

 

 

2

Všeobecné dejiny VI.

P

3

ZS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 3 ZS

 

 

 

13

9

0

0

0

9

Seminár z novších slovenských dejín

P

3

LS

4

 

3

 

 

3

Seminár z novších všeobecných dejín

P

3

LS

4

 

3

 

 

3

SPOLU 3 LS

 

 

 

8

0

6

0

0

6

ŠS 1.predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

66

38

10

0

0

48

SPOLU P+PV

 

 

 

72

 

 

 

 

 

Základy latinčiny I.

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Základy historickej geografie

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Dejiny verejnej správy na Slovensku

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

Základy latinčiny II.

PV

2

LS

3

2

 

 

 

2

Významné postavy najnovších slovenských dejín

PV

2

LS

3

2

 

 

 

2

Cirkevné dejiny po reformácii

PV

2

LS

3

2

 

 

 

2

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY(PV)

 

 

 

18

12

0

0

0

12

Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinne volieľné predmety (PV)

6

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie  je 72

72