1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Bc.

Predmetová špecializácia: Latinský jazyk v kombinácii

Garant: doc. PhDr. Erika Juríková, PhD.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Normatívna gramatika latinského jazyka I

P

1

ZS

3

2

 

 

 

2

Cvičenia k normatívnej gramatike LJ I

P

1

ZS

5

 

 

3

 

3

Staroveké dejiny (Grécko)

P

1

ZS

3

 

2

 

 

2

Úvod do štúdia klasickej filológie

P

1

ZS

2

2

 

 

 

2

SPOLU 1 ZS

 

 

 

13

4

2

3

0

9

Normatívna gramatika latinského jazyka II

P

1

LS

3

2

 

 

 

2

Cvičenia k normatívnej gramatike LJ II

P

1

LS

5

 

 

3

 

3

Staroveké dejiny (Rím)

P

1

LS

3

 

2

 

 

2

Úvod do štúdia klasickej filológie II

PV

1

LS

2

2

 

 

 

2

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

4

2

3

0

9

Normatívna gramatika latinského jazyka III

P

2

ZS

2

2

 

 

 

2

Cvičenia k normatívnej gramatike LJ III

P

2

ZS

3

 

 

2

 

2

Latinský proseminár I (Caesar)

P

2

ZS

2

 

2

 

 

2

 

PV

2

ZS

2

2

 

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

9

4

2

2

0

8

Normatívna gramatika latinského jazyka IV

P

2

LS

2

2

 

 

 

2

Cvičenia k normatívnej gramatike LJ IV

P

2

LS

2

 

 

2

 

2

Latinský proseminár II (Cicero, Sallustius)

P

2

LS

2

 

2

 

 

2

Dejiny rímskej literatúry

P

2

LS

2

2

 

 

 

2

SPOLU 2 LS

 

 

 

8

4

2

2

0

8

Latinská štylistika I

P

3

ZS

4

 

 

2

 

2

Latinský seminár I (Ovidius)

P

3

ZS

3

 

2

 

 

2

Grécky jazyk I

P

3

ZS

4

2

 

2

 

4

 

PV

3

ZS

2

1

 

 

 

1

SPOLU 3 ZS

 

 

 

13

3

2

4

0

9

Latinská štylistika II

P

3

LS

3

 

 

2

 

2

Latinský seminár II (Vergilius)

P

3

LS

3

 

2

 

 

2

Písomníctvo latinského stredoveku II

P

3

LS

2

 

2

 

 

2

SPOLU 3 LS

 

 

 

8

0

2

2

0

6

ŠS Latinský jazyk a literatúra

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

66

19

12

16

0

49

SPOLU P+PV

 

 

 

70

 

 

 

 

 

Úvod do štúdia klasickej filológie II

PV

1

LS

2

2

 

 

 

2

Antická mytológia

PV

1

LS

2

2

 

 

 

2

Dejiny gréckej literatúry

PV

2

ZS

2

2

 

 

 

2

Seminár k bakalárskej práci I

PV

3

ZS

2

2

 

 

 

2

Grécky jazyk II

PV

3

LS

2

1

 

1

 

2

Písomníctvo latinského stredoveku I

P

2, 3

ZS

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY(PV)

 

 

 

12

9

2

1

0

12

Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinne volieľné predmety (PV)

4

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie 

69