1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

 

Predmetová špecializácia: Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), Bc.

 

Garant: prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský, PhD.

 

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

 

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejiny Cirkvi 1

P

1

ZS

2

2

0

0

0

2

 

Duchovné cvičenia 1

P

1

ZS

1

 

 

 

 

0

 

Starý zákon 1

P

1

ZS

3

0

2

0

0

2

 

Úvod do filozofie 1

P

1

ZS

3

1

1

0

0

2

 

Úvod do štúdia teológie 1

P

1

ZS

2

0

1

0

 

1

 

Základy kresťanskej spirituality 1

P

1

ZS

2

1

0

0

0

1

 

SPOLU 1 ZS

 

 

 

13

4

4

0

0

8

 

Dejiny Cirkvi 2 

P

1

LS

3

2

0

0

0

2

 

Starý zákon 2

P

1

LS

3

0

2

0

0

2

 

Úvod do filozofie 2

P

1

LS

3

1

1

0

0

2

 

Úvod do štúdia teológie 2

P

1

LS

2

0

1

0

0

1

 

Základy kresťanskej spirituality 2

P

1

LS

2

1

0

0

0

1

 

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

4

4

0

0

8

 

Dogmatická teológia 1

P

2

ZS

2

0

1

0

0

1

 

Duchovné cvičenia 2

P

2

ZS

1

 

 

 

 

0

 

Fundamentálna teológia 1

P

2

ZS

2

2

0

0

0

2

 

Starý zákon 3

P

2

ZS

2

0

2

0

0

2

 

Teória náboženskej výchovy 1

P

2

ZS

2

1

1

0

0

2

 

 

PV

2

ZS

3

 

 

 

 

0

 

SPOLU 2 ZS

 

 

 

9

3

3

0

0

6

 

Dogmatická teológia 2

P

2

LS

2

0

1

0

0

1

 

Fundamentálna teológia 2

P

2

LS

2

2

0

0

0

2

 

Starý zákon 4

P

2

LS

2

0

2

0

0

2

 

Teória náboženskej výchovy 2

P

2

LS

2

1

1

0

0

2

 

 

PV

2

LS

3

 

 

 

 

0

 

SPOLU 2 LS

 

 

 

8

3

4

0

0

7

 

Dogmatická teológia 3

P

3

ZS

3

0

1

0

0

1

 

Duchovné cvičenia 3

P

3

ZS

1

 

 

 

 

 

 

Morálna teológia 1

P

3

ZS

3

2

0

0

0

2

 

Teória náboženskej výchovy 3

P

3

ZS

3

1

1

0

0

2

 

Nový zákon 1

P

3

ZS

3

0

2

0

0

2

 

SPOLU 3 ZS

 

 

 

13

3

4

0

0

7

 

Dogmatická teológia 4

P

3

LS

2

0

1

0

0

1

 

Morálna teológia 2

P

3

LS

2

2

0

0

0

2

 

Teória náboženskej výchovy 4

P

3

LS

2

1

1

0

0

2

 

Nový zákon 2

P

3

LS

2

0

2

0

0

2

 

SPOLU 3 LS

 

 

 

8

1

3

0

0

4

 

ŠS 1. predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

66

18

22

0

0

40

 

SPOLU P+PV

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkevné dejiny Slovenska 1

PV

2

ZS

3

0

1

0

0

1

 

Kresťanská spiritualita 1

PV

2

ZS

3

0

1

0

0

1

 

Cirkevné dejiny Slovenska 2

PV

2

LS

3

0

1

0

0

1

 

Kresťanská spiritualita 2

PV

2

LS

3

0

1

0

0

1

 

Kánonické právo

PV

3

ZS

3

0

1

0

0

1

 

Spiritualita kresťanských spoločenstiev 1

PV

3

ZS

3

0

1

0

0

1

 

Seminár z kánonického práva

PV

3

LS

3

0

1

0

0

1

 

Spiritualita kresťanských spoločenstiev 2

PV

3

LS

3

0

1

0

0

1

 

SPOLU POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PV)

 

 

 

24

0

8

0

0

8

 

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV)

6

Minimálny počet kreditov (P+PV), ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie je 72

72