1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Mgr.

Predmetová špecializácia: učiteľstvo histórie v kombinácii

Garant: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.; prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Teória a prax vyučovania histórie 1

P

1

ZS

5

2

1

 

1

3

Seminár zo slovenských stredovekých dejín

P

1

ZS

3

 

2

 

 

2

Seminár zo slovenských novovekých dejín

P

1

ZS

3

 

2

 

 

2

Seminár z najnovších slovenských dejín

P

1

ZS

3

 

2

 

 

2

SPOLU 1 ZS

 

 

 

14

2

7

0

1

9

Teória a prax vyučovania histórie 2

P

1

LS

4

2

1

 

1

3

Vývoj slovenskej historiografie I.

P

1

LS

3

2

 

 

 

2

Seminár zo všeobecných stredovekých dejín

P

1

LS

3

 

2

 

 

2

Seminár zo všeobecných novovekých dejín

P

1

LS

3

 

2

 

 

2

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

4

5

0

1

9

Vývoj slovenskej historiografie II.

P

2

ZS

5

2

 

 

 

2

Diplomový proseminár – metodika písania diplomovej práce

P

2

ZS

5

1

2

 

 

3

 

PV

2

ZS

3

2

 

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

10

5

2

0

0

7

ŠS 1.predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

39

11

14

0

2

25

SPOLU P+PV

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Seminár z najnovších všeobecných dejín

P

2

ZS

3

 

2

 

 

2

Slovenské národné obrodenie

PV

2

ZS

3

 

 

 

 

0

Druhá svetová vojna v medzinárodných vzťahoch

PV

2

ZS

3

 

 

 

 

0

Vývoj obyvateľstva Slovenska v 17.-19. storočí

PV

2

ZS

3

 

 

 

 

0

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY (PV)

 

 

 

9

0

0

0

0

0

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV)

3

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie  je  42

42