1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov, Mgr.

Predmetová špecializácia: Učiteľstvo latinského jazyka v kombinácii

Garant: doc. Erika Juríková, PhD.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Teória a prax vyučovania latinského jazyka 1

P

1

ZS

4

2

2

0

1

4

Novolatinské písomníctvo I

P

1

ZS

2

0

2

0

0

2

Seminár rímskych historiografov I

P

1

ZS

2

0

2

0

0

2

Seminár stredovekej latinskej poézie

P

1

ZS

2

0

2

0

0

2

Historická gramatika latinčiny I

P

1

ZS

2

2

0

0

0

2

 

PV

2

ZS

2

1

 

 

 

1

SPOLU 1 ZS

 

 

 

14

5

8

0

1

12

Teória a prax vyučovania latinského jazyka 2

P

1

LS

3

2

2

0

1

4

Novolatinské písomníctvo II

P

1

LS

2

0

2

0

0

2

Seminár stredovekej latinskej prózy

P

1

LS

2

0

2

0

0

2

Seminár rímskych historiografov II

P

1

LS

2

0

2

0

0

2

Historická gramatika latinčiny II

P

1

LS

2

2

0

0

0

2

 

PV

2

LS

2

1

 

 

 

1

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

4

8

0

1

13

Rímski elegici

P

2

ZS

3

0

2

0

0

2

Latinský seminár III (Horatius)

P

2

ZS

3

0

2

0

0

2

Prekladový seminár z klasických jazykov

P

2

ZS

2

0

2

0

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV

2

ZS

2

2

 

 

 

2

SPOLU 2 ZS

 

 

 

10

2

6

0

0

8

ŠS Teória a prax vyučovania latinského jazyka

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

39

11

22

0

2

33

SPOLU P+PV

 

 

 

45

 

 

 

 

 

Latinský seminát IV (Filozofická próza)

PV

1

ZS

3

 

2

 

 

2

Metrika

PV

1

LS

2

2

 

 

 

2

Diplomový seminár I

PV

2

ZS

2

 

2

 

 

2

Diplomový seminrá II

PV

2

LS

3

 

2

 

 

2

Rímski lyrici

PV

1,2

ZS

3

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNE VOLITEĹNÉ PREDMETY (PV)

 

 

 

13

0

6

0

0

4

Minimálny počet kreditov,ktoré musí študent získať za povinne volieľné predmety (PV)

6

Minimálny počet kreditov (P+PV),ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie 

45