1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Predmetová špecializácia: Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), Mgr.

Garant: prof. ThLic. PhDr. Juraj Dolinský, PhD.

Ponuka predmetov

Typ predmetu

Ročník

Semester

Kredity

Prednášky

Semináre

Cvičenia

Prax

Kontaktné hodiny spolu

Povinné predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morálna teológia 3

P

1

ZS

4

2

0

0

0

2

Nový zákon 3

P

1

ZS

3

1

1

0

0

2

Pastorálna teológia a liturgika 1

P

1

ZS

3

1

1

0

0

2

Teória náboženskej výchovy a prax 1

P

1

ZS

4

2

0

0

1

2

SPOLU 1 ZS

 

 

 

14

5

3

0

1

8

Teória náboženskej výchovy a prax 2

P

1

LS

5

2

0

0

2

2

Nový zákon 4

P

1

LS

4

1

1

0

0

2

Pastorálna teológia a liturgika 2

P

2

LS

4

1

1

0

0

2

SPOLU 1 LS

 

 

 

13

3

3

0

2

6

Kresťanská pedagogika

P

2

ZS

6

2

0

0

0

2

Pastorálna teológia a liturgika 3

P

2

ZS

4

1

1

0

0

2

 

PV

2

ZS

2

 

 

 

 

0

 

PV

2

ZS

1

 

 

 

 

 

SPOLU 2 ZS

 

 

 

10

2

0

0

0

2

ŠS - 1. predmet

P

3

LS

2

 

 

 

 

 

SPOLU POVINNÉ PREDMETY (P)

 

 

 

39

10

6

0

3

16

SPOLU P+PV

 

 

 

42

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovné cvičenia 4

PV

1

ZS

1

 

 

 

 

0

Spirituálna teológia 1

PV

1

ZS

2

0

1

0

0

1

Spirituálna teológia 2

PV

1

LS

2

0

1

0

0

1

Veda a viera

PV

1

LS

2

1

0

0

0

1

Duchovné cvičenia 5

PV

2

ZS

1

 

 

 

 

0

SPOLU POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PV)

 

 

 

8

1

2

0

0

3

Minimálny počet kreditov, ktoré musí študent získať za povinne voliteľné predmety (PV)

3

Minimálny počet kreditov (P+PV), ktoré musí študent získať z predmetovej špecializácie je 42

42