Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Jakub Hriňák, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: podpredseda AS PdF TU za študentskú časť
  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

2007 – 2012: Bilingválna slovensko­‑nemecká sekcia Gymnázia Dominika Tatarku, Poprad

Akademický titul: 2013 – 2018: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
201? – 2021: (PhD.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor ?

Kvalifikačné práce

  • dizertačná práca: ?. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021. ? s.
  • diplomová práca: Využitie didaktických hier vo vyučovaní slovenského jazyka na nižšom sekundárnom stupni. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018. 80 s.
  • bakalárska práca: Próza predstaviteľov slovenskej moderny. Na príklade Ivana Kraska. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2016. 43 s.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.