Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: tajomníčka katedry
  Miestnosť: 526
  Klapka: 547
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: streda 9:30 – 10:30
  štvrtok 9:30 – 11:00

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 2021: (PhD.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; ?.
2012: (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra.

Oblasti pedagogickej činnosti

  • Pedagogická činnosť zameraná na didaktiku anglického jazyka, CEFR, vyučovanie anglickej lexiky.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.