Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúca katedry prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 13:00 – 14:30 on‑line cez MS Teams
Zástupkyňa vedúcej katedry Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:15, 13:40 – 14:35
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 10:30
štvrtok 9:30 – 11:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:15, 13:40 – 14:35
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 14:40 – 16:10
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:15, 13:40 – 14:35
  Konzultácie študijného poradcu: utorok 14:40 – 16:10
Študijná po­rad­ky­ňa pre… Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 14:00 – 15:30
Katedrová správky­ňa systému MAIS PhDr. Xénia Liashuk, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:30
utorok 10:30 – 12:00
Všetci zamestnanci
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:30 – 12:00
Mgr. Petra Hitková, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Jakub Hriňák, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:20 – 11:50
Mgr. Zuzana Janošíková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 14:00 – 15:30
prof. Dr. László Imre Komlósi adresa elektronickej pošty
PhDr. Xénia Liashuk, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:30
utorok 10:30 – 12:00
BA, PGdip. Aaron McCauley adresa elektronickej pošty utorok 11:100 – 12:50
prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 10:00 – 11:00
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 13:00 – 14:30 on‑line cez MS Teams
doc. Anna Stachurska, PhD adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 10:30
štvrtok 9:30 – 11:00
Mgr. Hana Vančová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:30 – 10:15, 13:40 – 14:35
Interní doktorandi
M. A. Louise Kocianová adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00