• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 225
  Klapka: 519
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: štvrtok 9:30 – 11:10

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Mgr., PF UK Základná a ložisková geológia, geochémia, 1985
RNDr., PF UK Základná a ložisková geológia, geochémia, 1985
PhD., teória vyučovania biológie, 2006

Priebeh pracovných pomerov

 • Geologický prieskum, Bratislava, geologička, 1987 – 1991
 • PVT, Nitra, operátorka, 1991 – 1993
 • Pedagogická fakulta TU, Trnava, odborná asistentka, 1992 – doteraz

Oblasti pedagogickej činnosti

 • geológia a paleontológia (Bc.),
 • mineralógia a petrografia (Bc.),
 • meteorológia (Bc.).
 
Dĺžka pedagogickej praxe:
 
35 rokov

Výber z publikačnej činnosti

 • Hornáčková, A. 2002. Krasové fenomény Smolenického krasu. In Acta facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, ser.B, 6: 53 – 60, ISBN 80­‑89074­‑48­‑0.
 • Košík, R., Hornáčková, A. 2003. Ekologické vedomosti účastníkov biologickej olympiády. In Pedagogická revue, 55/5, 499–510, Bratislava, ISSN 1335­‑1982.
 • Hornáčková, A. 2004. The use of fossils in teaching biology. In Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdelávání Učitelů v České a Slovenské republice. Univerzita Karlova v Praze, Přirodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie. Praha, s. 80–83. ISBN 80­‑86561­‑14­‑3.
 • Hornáčková, A. 2007. Vymieranie organizmov v histórii Zeme. In Acta facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria B, Trnava, s. 69–79. ISBN 978­‑80­‑8082­‑152­‑4.
 • Prokop, P., Tunnicliffe, S. D., Kubiatko, M, Hornackova, A., Usak, M. 2011. The role of teacher in students’ attitudes to and achievement in palaeontology. In Energy education science and technology part B­‑social and educational studies. Vol. 3, Issue 1–2, Pages 29–45.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  Výber z účasti na riešení projektov

  • Vedecký projekt PdF TU: „Využitie skamenelín pri vyučovaní biológie.“ 2005 – 2007.
  • Projekt mesta Trnava: „Sprievodca geologickou a paleontologickou exkurziou v meste Trnava.“ 2006.
  • Projekt KEGA, Vieš, čo vieš? 2010 – 2011, č. 175­‑006TVU­‑4/2010 (spoluriešiteľ).

  Prosím, zvoľte kartu s informáciami.