• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúci katedry prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:00
Zástupkyňa vedúceho katedry doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:40 – 9:30, dekanát 
pondelok 11:10 – 12:00, pre Bc. a Mgr.
Študijná po­rad­ky­ňa doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:40 – 9:30, dekanát 
pondelok 11:10 – 12:00, pre Bc. a Mgr.
Všetci zamestnanci
doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 13:50 – 15:50
RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:10
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD. adresa elektronickej pošty streda 9:00 – 11:00
PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:10 – 12:50
Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:00 – 11:00
doc. Ing. Viera Peterková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:40 – 9:30, dekanát 
pondelok 11:10 – 12:00, pre Bc. a Mgr.
prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:00
Interní doktorandi
PaedDr. Ivan Iľko adresa elektronickej pošty
Mgr. Marek Vydra adresa elektronickej pošty