• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Všeobecné informácie o rigoróznom konaní sú zverejnené na fakultnej stránke: Uchádzač » Rigorózne konanie.

Predsedom komisie na rigorózne skúšky programu učiteľstvo biológie je prof. RNDr. Alfréd Trnka, PhD.

Rámcové témy rigoróznych prác

Témy prác tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené.

Tematické okruhy skúšobných otázok na rigoróznu skúšku

Okruhy otázok tohto študijného programu nie sú v súčasnosti zverejnené…