• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúci katedry doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
Zástupca vedúceho katedry doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., mim. prof. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:30 – 14:30
Tajomník katedry RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 9:00 – 11:00
Študijný po­rad­ca pre Bc. štú… RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 9:00 – 11:00
Študijný po­rad­ca pre Mgr.… RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 9:00 – 11:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 12:00 – 14:00
Študijná po­rad­ky­ňa pre… doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 12:00 – 14:00
Zamestnanci
RNDr. Vladimír Frišták, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 9:00 – 11:00
prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:00
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 12:00 – 14:00
PaedDr. Mária Orolínová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 11:00
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., mim. prof. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:30 – 14:30
Externí zamestnanci
doc. Ing. Ján Reguli, CSc. adresa elektronickej pošty streda 8:40 – 9:30, 14:40 – 15:30
Interní doktorandi
Mgr. Viktória Kohutiarová adresa elektronickej pošty
Mgr. Dominika Koperová adresa elektronickej pošty
Technickí pracovníci
Klaudia Slobodová adresa elektronickej pošty