Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 424
  Klapka: 537
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: piatok 13:00 – 14:30
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: Matematicko­‑fyzikálna fakulta UK v Bratislave, matematická analýza, 1981
Vedecká hodnosť: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, interná ašpirantúra, 1987

Stáže a študijné pobyty

 • Research stay in Banach centre, Poland, 1988
 • Indian statistical institute, India, 2003
 • Summer school, London, 2003
 • Study stay in USA and Canada, PSU, University in Calgary, UBC in Vancouver, Victoria University, 2004
 • Chuo University, Tokyo, 2006
 • Lecture stay at Culcatta University and Jadavpur University, India 2007
 • Lecture stay at University of Katowice, Poland, 2007
 • Lecture stay at Augsburg University, Germany, 2007
 • Lecture stay at Graz University, Austria, 2007
 • Lecture stay at Trondheim University, Norway, 2008

Priebeh pracovných pomerov

 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2015 – doteraz
 • Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 1990 – 2015
 • Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Žilina, 1987 – 1989
 • Matematický ústav SAV, Bratislava, interný doktorand, 1985 – 1987
 • Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Zvolen, 1981 – 1985

Oblasti pedagogickej činnosti

 • geometria,
 • elementárna matematika,
 • matematická analýza.

Výber z publikačnej činnosti

Knižné publikácie

 • Krsek, I. – Matejdes, M.: Technical university entrance examinations. Matcentrum Zvolen (1995), 112 pp. In Slovak, Nation­‑wide book.
 • Mathematics for economists. LSDV Zvolen (1998), 56 pp. In Slovak, Handbook.
 • Linear algebra, Matcentrum Zvolen (1998), 276 pp. In Slovak Nation­‑wide book.
 • Diferencialny pocet funkcii jednej premennej, Matcentrum Zvolen (2000), 190 pp. In Slovak, Nation­‑wide book.
 • Applied Mathematics, Matcentrum Zvolen Zvolen, (2005), 568 pp. In Slovak, Nation­‑wide book.

Zoznam vedeckých článkov

 • Sur les sélecteurs des multifonctions. Math. Slovaca 37(1987), 111–124.
 • Quelques remarques sur la quasi­‑continuité des multifonctions. Math. Slovaca 37(1987), 267–271.
 • On the path derivatives. Real Anal. Exchange 13(1987–88), 373–389.
 • Applications of multifunctions in the theory of differentiation and integration. VŠDS Žilina (1988), 30, pp. PhD Thesis.
 • The semi Borel classification of the extreme path derivatives. Real Anal. Exchange 15 (1989–90), 216–238.
 • Semicontinuity of maps which are limits of sequences of Baire continuous multivalued maps. Mat. Vesnik 42(1990), 217–220.
 • Path differentiation in the Borel setting. Real Anal. Exchange 16 (1990–91), 311–318.
 • On the cliquish, quasicontinuous and measurable selections. Math. Bohemica 116(1991), 170–173.
 • The projective properties of the extreme path derivatives. Math. Slovaca 42(1992), 451–464.
 • What is between continuity and the Baire measurability. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 37(1992), 415–420.
 • Quasi­‑continuous and cliquish selections of multifunctions on product spaces. Real Anal. Exchange 18 (1992–93), 214–220.
 • On the selections of multifunctions. Math. Bohemica 118(1993), 255–260.
 • Continuity of multifunctions. Real Anal. Exchange 19 (1993–94), 394–413.
 • On generalization of quasicontinuity of multifunctions. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 39(1994), 223–228.
 • Cliquishness of multifunctions. Tatra Mt. Mat. Publ. 8(1996), 217–220.
 • Continuity points of functions on product spaces. Real. Anal. Exchange 23 (1997–98), 275–280.
 • The dense representation of the continuous multifuntions. Proceedings of the International Symposium on Mathematics and its Applications, Culcutta, (November 13–15, 2002), 63–65.
 • Selection of multifunction with given values, Acta Mathematica 6(2003), 79–82.
 • Multifunction methods, Real Anal. Exchange, Summer Symposium Conference Report 29(2003), 99–102.
 • Graph quasi­‑continuity of the functions, Acta Mathematica 7(2004), 29–32.
 • Selections of multifunctions, Real Anal. Exchange, Summer Symposium Conference Report, 28(2004), 21–22.
 • Minimal multifunctions and cluster sets, Tatra Mt. Mat. Publ. 34(2006), 71–76.
 • Minimality of multifunctions, Real Anal. Exchange 32(2007), 519–526.
 • Selection theorems and minimal mappings in a cluster setting, Rocky Mountain J. Math. 41(2011), 851–867.
 • Cliquishness and cluster multifunctions, NZ. J. Math. 37(2008), 33–42.
 • Continuity properties of cluster multifunctions and closed graph theorems, Tatra Mt. Math. Publ. 40(2008), 81–90.
 • Fragmentability and Cliquishness of Multifunctions, acceptet to RAE Symposium.
 • Upper quasi continuous maps and quasi continuous selections, Czech. Math. J. 60(135) (2010), 517–525.
 • Quasi continuous selections (RAE Symposium, Chicago 2008).
 • Quasi continuous selections of upper Baire continuous mappings, Matematicki Vesnik, 62(2010), 69–76.
 • Comparison of two unified continuity approaches, Acta Math. Hungarica, 128(2010), 190–198, with A. Jankech.
 • Generalized Volterra Spaces, Int. J. Pure and Appl. Math, 85(2013), 955–963.
 • Characterization of Volterra Spaces, Int. J. Pure and Appl. Math, 88(2013), 437–442.
 • Topological and pointwise upper Kuratowski limits of a sequence of lower quasi­‑continuous multifunctions (accepted to Filomat).
 • On classification of sets in cluster topological space, (accepted to Int. J. Pure and Appl. Math).
 • Soft topological questions and answers (accepted to Int. J. Pure and Appl. Math).
 • Soft topological space and topology on the Cartesian product (accepted to Hacettepe J. Math. & Statistics).

Iné publikácie

 • Application of multifunctions in optimal processes. In Proceedings of applied mathematics and physics, Nízke Tatry (1984), 45–49.
 • Matematika I. Diferenciálny a integrálny počet funkcie jednej premennej. VŠLD Zvolen (1991), 120 pp. In Slovak, Technical university textbook.
 • Software programs in the applied mathematics. In Proceedings of the international scientific conference, Košice (1993), 139–140.
 • Software system NUMERIC in mathematics. In Informatics 93, Vysoké Tatry (1993), 131–132.
 • Taechings of mathematics under software program NUMERIC. Education software 94, České Budějovice (1994), 171–172.
 • Application of mathematics in manufacturing. In Proceedings of the 24th conference of engineering mathematics, Brno (1996), 153–156.
 • Using of L’Hospital’s rule and Taylor’s polynomial for computing of moment of inertia. Proceedings of international conference of engineering mathematics, SPU Nitra (1997), 22–24.
 • Using of linear algebra in tensor calculus. In Proceedings of the 25th conference of engineering mathematics, Trnava (1998), 227–282.
 • Cosmology aspects of one kinematics task. Proceedings of international conference of engineering mathematics, SPU Nitra (2000), 81–85.
 • Elementary methods of differentiation. Proceedings of international education conference, Latin Univerzity Ružomberok (2000), 94–99.
 • On approximative solution of nonlinear equations. Proceedings of international conference of engineering mathematics, SPU Nitra (2001), 20–23.
 • On approximation of crank mechanism. Proceedings of international conference of engineering mathematics, SPU Nitra (2002), 63–66.
 • Application of definit integral on calculation of lenght of the veneer. 3th International Science Conference on Chip and chipless woodworking processes, Starý Smokovec (2002), 143–145.
 • On the best approximatiom of crank mechanism. Applied mathematics and informatics at universities 2002, Trnava (2002), 343–347.
 • Interpretation of the linear differential equation of the first order. Proceedings of international conference of engineering mathematics, SPU Nitra (2003), 194–197.

Výber z účasti na riešení projektov

 • Delenie a obrábanie dreva, KEGA, TU Zvolen, 2013 – 2015, riešiteľ.
 • Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry, APVV, MU SAV Bratislava, 2011 – 2015, zodpovědný riešitel za TU Zvolen.
 • Research Center of transport telematics systems, Operačný program VaV, TU Zvolen, 2012 – 2014.
 • Výskum vplyvu technologických faktorov na kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele pri trieskovom delení drevných materiálov, VEGA, TU Zvolen, 2013 – 2015, riešiteľ.
 • Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe, Operačný program Vzdelávanie, 2013 – 2015, TU Zvolen, riešiteľ.
 • Systém hodnocení odolnosti prvků a sítí vybraných oblastí kritické infrastruktury, MO ČR, VG20112014067, 2012 – 2014, riešiteľ.

Ďalšie vedecké a odborné aktivity

 • Scientific board of the Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen.
 • Scientific board of the Slovak Mathematical Society.
 • PhD supervisor at Comenius University in Bratislava and at University of M. Bell in B. Bystrica.
 • Member of the committee of PhD study in Mathematical Analysis at Comenius University and University of M. Bell.
 • Member of the executive committee of the Slovak Mathematical Society.
 • Union of the Slovak Mathematicians and Physicists.
 • Board of the universities of the Slovak Republic (1996 – 2002).
 • Educational and cultural grant agency of the Ministry of Education (1997 – 2003).

Účasť na konferenciách

 • Summer Conference of Real Function Theory, Kamenný Mlyn, Slovakia 1984
 • Summer Conference of Real Function Theory, Richňava, Slovakia 1986
 • Summer Conference of Real Function Theory, Dubník, Slovakia 1988
 • Real Analysis Exchange Summer Symposium, Smolenice 1989, Slovakia
 • Summer Conference of Real Function Theory, Dubník, Slovakia 1990
 • Summer Conference of Real Function Theory, Liptovský Ján, Slovakia 1994
 • Summer Conference of Real Function Theory, Liptovský Ján, Slovakia 1996
 • Summer Conference of Real Function Theory, Liptovský Ján, Slovakia 1998
 • National symposium on mathematics, University of Kalyani, India, 2003
 • International symposium ISMA, India 2003
 • Real Analysis Exchange Summer Symposium, Opava, Czech Republic, 2003
 • Real Analysis Exchange Summer Symposium, Slippery Rock University, USA, 2004,
 • Summer Conference of Real Function Theory, Stará Lesná, Slovakia 2004
 • International symposium at University of Kaliany, India, 2005,
 • International conference of Topology and its Aplications, University of Auckland, NZ, 2006
 • Summer Conference of Real Function Theory, Liptovský Ján, Slovakia 2006
 • Real Analysis Exchange Summer Symposium, Oxford University, 2007
 • Real Analysis Exchange Summer Symposium, Chicago University, USA, 2008
 • Fifth International Conference of Applied Mathematics and Computing, Bulgaria, 2008
 • Summer Conference of Real Function Theory, Stará Lesná, Slovakia, 2008
 • International Conference of Mathematical Sciences, Maltepe University, Turkey, 2009
 • Summer Conference of Real Function Theory, Stará Lesná, Slovakia, 2010
 • Summer Conference of Real Function Theory, Stará Lesná, Slovakia, 2012
 • Summer Conference of Real Function Theory, Niedzica, Polsko, 2013
 • 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Bosna a Hercegovina, 2013
 • International Conference on Topology and its Applications, Greece, 2014
 • XXXVIII. Summer Symposium in Real Analysis, Czech Republic, 2014
 • 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Greece, 2015
 • International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, Turkey, 2015

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.