Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúci katedry doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:40 – 10:20
Študijný po­rad­ca pre matematiku… doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:40 – 10:20
Oddelenie matematiky
Vedúci oddelenia doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 13:00 – 14:30
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 19:00 – 20:00 
online MS Teams 
štvrtok 12:00 – 12:30
PaedDr. Jana Fialová, PhD. adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. adresa elektronickej pošty piatok 13:00 – 14:30
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. adresa elektronickej pošty pondelok 12:00 – 12:50
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:40 – 10:20
Oddelenie informatiky
Vedúca oddelenia prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. adresa elektronickej pošty po dohode so študentom na mail alebo mobil 0905 280 236
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 8:40 – 10:15
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 10:30-12:00 
online MS Teams
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. adresa elektronickej pošty
Ing. Milan Štrbo, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:00 – 13:50