• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúca katedry prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 13:00 – 14:00
Zástupkyňa vedúcej katedry PaedDr. Viera Lagerová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:50 – 15:20
Tajomník katedry Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 11:00 – 13:00 
streda 9:30 – 12:00
Študijný po­rad­ca Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 11:00 – 13:00 
streda 9:30 – 12:00
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 11:00 – 13:00 
streda 9:30 – 12:00
Všetci zamestnanci
Mgr. Tomáš Godiš, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 11:00 – 13:00 
streda 9:30 – 12:00
doc. PaedDr. Alica Harajová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 9:30 – 11:00
PaedDr. Viera Lagerová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:50 – 15:20
Judit Sipos, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 16:15 – 17:45