• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « PhDr. Tichomír Gasparecz  |  Mgr. Mária Janiková » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

O prácu som sa začala zaujímať už počas štúdia. Osobne som navštívila niekoľko zariadení v Ružomberku, aby som sa informovala o voľných pracovných miestach. Po predložení žiadostí o pracovné miesto, som však dostávala rovnaké odpovede – stav plný. V auguste 2010 mi zavolali zo študentského internátu, že by potrebovali vychovávateľku. Mala som zastupovať, ktorá odišla na materskú dovolenku. Dostala som výchovnú skupinu, ktorú tvorilo 35 dievčat 2. roč. ŠUV. Zistila som, že pedagogická prax v školskom internáte počas vysokoškolského štúdia bola pre mňa nedostačujúca a budem sa musieť učiť „za jazdy“. Určite by som odporúčala, keby bolo počas štúdia na vysokej škole viac pedagogickej praxe. Práca s mládežou bola občas náročná a problematická, ale inak zaujímavá.

Počas môjho pracovného pomeru som absolvovala adaptačné vzdelávanie, ktoré som však pre predčasné ukončenie pracovného pomeru neukončila. Pri výchovno­‑vzdelávacej činnosti som používala časopisy, materiály a knihy, s ktorými som pracovala aj počas štúdia na vysokej škole. Vo výchovnej práci so študentmi som sa snažila využívať humánny prístup, usilovala som sa o všestranný rozvoj osobnosti. Viedla som tiež záujmový útvar Hudobné echo a Záznamy do kroniky.

Celkovo moje zamestnanie trvalo len 7 mesiacov, pretože sme sa sťahovali do iného mesta. Momentálne sa venujem starostlivosti o 2 dievčatká a o nástupe do práce zatiaľ neuvažujem.