• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Rastislav Pagáč  |  Mgr. Zuzana Ďurišová » 

Dátum: 19. 4. 2016, pred piatimi rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok V čase, keď som sa hlásila na štúdium sociálnej pedagogiky a vychováva­teľstva, som súčasne začala pracovať v det­skom domove v Detskom mestečku v Trenčíne. Mala som len 25 rokov, a to sa niekomu môže zdať málo na to, aby som mohla vychovávať deti, ale moje začiatky s týmto detským domovom sia­hajú oveľa hlbšie do minulosti. V roku 2001 som sa s rodičmi a sestrou presťahovala do detského domova, kde moji rodičia pracovali ako vychovávatelia. Okrem toho, že som získala nových súrodencov, otvoril sa mi nový svet a pohľad naň. Po piatich nádherných rokoch strávených v detskom domove sme vytvorili prvú profesionálnu rodinu a odsťahovali sme sa spolu s deťmi do blízkej obce pri Trenčíne.

V roku 2009 som začala pracovať v detskom mestečku ako hospodársko­‑výchovný pracovník. Konečne som mohla robiť to, čo ma naozaj napĺňa a robí ma šťastnou. K tomu som však potrebovala adekvátne vzdelanie, a tak som začala študovať. Získané teoretické poznatky, v súvislosti voľnočasovými aktivitami a náhradnou výchovnou starostlivosťou, som sa usilovala prepájať s praxou. Po bakalárskom ukončení som bola zaradená ako vychovávateľ v samostatnej skupine a po pár mesiacoch som bola preložená do špeciálnej skupiny pre deti s telesným a mentálnym postihnutím. V tom čase som začala súčasne študovať špeciálnu pedagogiku v Bratislave. Vidieť to, ako sa mi postupne vracia to, čo vkladám do detí, je neopísateľný pocit. Mojim životom sa stali deti s postihnutím, ktorým chýbajú nielen rodičia, ale aj pocit bezpečia, lásky, pohladenia, uznania. V bakalárskej aj magisterskej záverečnej práci som sa zaujímala o sociálnu inklúziu v teoretickej aj praktickej rovine a videla som, že spojenie intaktných detí a detí s postihnutím môže byť úspešné.

V súčasnosti si užívam materskú dovolenku a popritom sa zapájam do rôznych grantových projektov a usilujem sa vytvoriť detské centrum pre predškolské intaktné deti a deti s postihnutím. Štúdium na Katedre pedagogických štúdií mi nielen pomohlo orientovať sa v rôznych oblastiach, ale ma motivovalo, aby som sa naďalej vzdelávala a osobnostne a profesijne sa posúvala dopredu.