• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Lenka Suchá  |  Mgr. Jana Horečná » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumov zverejnenia susediacich článkov.

Patrím k tým šťastným absolventom, ktorí si našli prácu vo svojom odbore a hneď po ukončení štúdia… Slovo „hneď“ myslím doslova :­‑), keďže už po štátniciach som veľkou zhodou náhod mala možnosť tri júnové týždne zastupovať vychovávateľku v školskom klube detí na základnej škole v obci, v ktorej bývam. Počas zastupovania som netrpezlivo očakávala odpovede na moje rozposlané žiadosti o zamestnanie. Uchádzala som sa o pozíciu vychovávateľky takmer na všetkých trnavských základných školách a v niektorých okolitých obciach. Odozva zo škôl nebola žiadna, resp. v troch prípadoch s odpoveďou „nemáme voľné pracovné miesto“. Jedného pekného júnového dňa som sa však nakoniec dočkala aj pozitívnej spätnej väzby. Bola som pozvaná na pohovor, ktorý dopadol úspešne a podpísali so mnou pracovnú zmluvu.

V septembri 2011 som teda začala pracovať ako vychovávateľka v školskom klube detí na Základnej škole Vančurova v Trnave. Pracovný pomer mi v júni predĺžili a momentálne zastupujem vychovávateľku na materskej dovolenke.

Môžem povedať, že moja práca ma veľmi baví a napĺňa. Aj keď začiatky boli ťažké (predsa len, teória v škole a prax v reálnom živote sa miestami značne odlišujú…), teraz som spokojná. Každé detské objatie, ktoré v práci cítim, či detská radosť, ktorú vidím, ma len utvrdzujú v tom, že povolanie (či poslanie) vychovávateľky je presne to, čo túžim robiť… :­‑)