• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Miroslava Bušová  |  Mgr. Lenka Suchá » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumov zverejnenia susediacich článkov.

Ešte v piatom ročníku sa mi naskytla neuveriteľná príležitosť a to keď mi na môj životopis odpovedala riaditeľka Domu detí a mládeže a ponúkla mi pracovné miesto v tomto zariadení. Svoju činnosť som vykonávala ako pedagóg voľného času. Mojou pracovnou náplňou bola výchovno­‑vzdelávacia činnosť detí a mládeže v oblasti voľného času s odborným zameraním na ich celkový špecifický rozvoj. Pri týchto aktivitách som bola v kontakte s učiteľmi, starostom, políciou, a keďže mesto Veselí nad Moravou nie je až tak veľké, v podstate s každým, kto má nejaké postavenie.

Mojou náplňou bolo tiež zabezpečovať PR organizácie a to tvorbou propagačných materiálov a ich distribúciu medzi rôzne inštitúcie a organizácie, písanie tlačových správ, oslovovanie novinárov, redaktorov, tvorba násteniek, aktualizácia webových stránok organizácie a iné.

V poslednom roku (2011/2012) môjho pôsobenia v tejto organizácií som mala na starosti aj externých pracovníkov, a to teda hlavne komunikácia s nimi. V rámci pravidelnej činnosti som vykonávala krúžkovú činnosť, Viedla som nasledujúce krúžky:

  • šikovné ruky a kreatív klub so zameraním na výtvarné činnosti,
  • keramiku (absolvovala som k tomu aj kurz),
  • anglický jazyk hrou – základy anglického jazyka pre najmenších,
  • tanečné podložky – rytmus, melódia, a celková koordinácia tela.

Mojou náplňou práce bolo tiež organizovať a spolupodieľať sa na rôznych podujatiach a akciách.

Počas pracovnej činnosti som získala viacero skúseností a môžem zhodnotiť, že pracovať s deťmi je niekedy oveľa ľahšie ako komunikácia s dospelými. V mojej práci som sa často stretávala s nie veľmi pozitívnym prístupom, keďže voľný čas v meste, kde som pôsobila, vnímali skôr ako relax a pohodu a nie ako veľmi dôležitú súčasť života detí a mládeže. Postupom času sa situácia začala meniť a v súčasnosti sú mesto a iné organizácie otvorenejšie a prístupnejšie k Domu detí a mládeže.

K dnešnému dňu si však užívam rodičovskú dovolenku a prácu som zatiaľ prenechala kolegyniam a kolegom :­‑).