• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Jana Martinkovičová  |  Mgr. Milada Naňová » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumov zverejnenia susediacich článkov.

Po absolvovaní štúdia na Trnavskej univerzite, v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo som si hľadala prácu, kde by som mohla využiť svoje vedomosti. Spočiatku som hľadala zamestnanie v okolí môjho bydliska. Nebolo jednoduché nájsť si zamestnanie s mojou špecializáciou v našom kraji. Ľudia nepoznajú túto profesiu a tak vznikajú problémy s naším zaradením. Po intenzívnom hľadaní zamestnania som začala pracovať v školskom klube detí na Základnej škole v meste, kde bývam. Z môjho pohľadu si dovolím tvrdiť, že štúdium a prax sú rozdielne. Avšak moje vedomosti a skúsenosti získané počas štúdia sú pre mňa výhodou pri práci s deťmi. Myslím si, že je to zaujímavá práca, je síce náročná, ale obohacuje ma. V budúcnosti by som rada pracovala naďalej s deťmi, nielen ako vychovávateľka, ale aj ako pedagóg, prípadne sociálny pedagóg. Verím, že časom naša spoločnosť vytvorí viac priestoru pre naše pôsobenie v rezorte školstva.