• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Martina Michálková  |  Mgr. Miroslava Bušová » 

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, aktualizované: 24. 1. 2014, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Po absolvovaní štúdia som mala veľké šťastie, že sa mi naskytla možnosť rýchlo sa zamestnať v odbore, konkrétne v centre voľného času v Trnave. Svoju činnosť som vykonávala v oblasti telovýchovy. Mojou pracovnou náplňou bolo organizovať športové súťaže (futbal, hádzaná, volejbal, stolný tenis…) postupového charakteru v celom okrese Trnava. Pri týchto aktivitách som bola v kontakte s učiteľmi zo ZŠ a SŠ.

Mojou náplňou práce bolo tiež organizovať a spolupodieľať sa na rôznych podujatiach:

  • športovo zábavného charakteru, ako napr.: Vianočná šou, Cesta rozprávkovým lesom…,
  • kultúrne podujatia, ako napr. Superstar, Deň Zeme, Mikuláš, Noc duchov a strašidiel…,
  • prímestské tábory a výlety.

V rámci pravidelnej činnosti som s kolegom vykonávala krúžkovú činnosť, konkrétne krúžok dobrovoľníctva.

Počas pracovnej činnosti som si uvedomila zodpovednosť voči všetkým zainteresovaným stranám, ako zamestnávateľovi, kolegom, školám, učiteľom či rodičom.

Momentálne si užívam rodičovskú dovolenku :­‑)