• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Jana Horečná  

Dátum: 20. 11. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumov zverejnenia susediacich článkov.

Popri štúdiu, ale najmä po absolvovaní štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave som začala s hľadaním práce, v ktorej by som využila nadobudnuté poznatky a vedomosti, a zároveň prepojila teóriu s praxou. Nájsť si zamestnanie s našou kvalifikáciou nebolo vôbec jednoduché. Väčšina zamestnávateľov, ktorých som oslovila sa odvolávalo na nedostatok mojej praxe, ale evidentná bola najmä ich nevedomosť o existencii a možnostiach uplatnenie študijného programu sociálna pedagogika. Približne mesiac po skončení školy som začala pracovať v sociálnom zariadení ako zdravotnícky pracovník, kde som využila svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté na strednej zdravotníckej škole. Bohužiaľ, získané vedomosti z vysokej školy som nemohla zúročiť pri svojej práci.

Popri práci som neustále hľadala prácu vychovávateľa alebo sociálneho pedagóga. Až ku koncu minulého roka sa mi podarilo získať prácu vychovávateľky v opatrovateľskom a predškolskom centre pre deti. Svoje nadobudnuté vedomosti využívam v plnej miere najmä pri výchovných činnostiach s deťmi, ale tiež pri zábavných, rekreačných a tvorivých činnostiach, ktoré tvoria podstatnú náplň našej práce. Práca s deťmi od 1,5 – 3 rokov je nesmierne náročná a vyžaduje si každodennú zanietenosť. V budúcnosti by som naďalej rada pracovala s deťmi, veľmi ma však zaujíma profesia sociálneho pedagóga. Dúfam, že priestor na jej uplatnenie bude čím ďalej pre absolventov rozmanitejší.