• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Mgr. Petra Zichová  |  Mgr. Ina Kosáková » 

Dátum: 5. 12. 2013, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Na štúdium v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity som nastúpila po absolvovaní vyššieho odborného štúdia zameraného na sociálno­‑právnu činnosť. Počas tohto štúdia som vďaka niekoľkomesačnej povinnej praxi získala množstvo skúseností v rôznych oblastiach sociálnej práce, čo ma aj podnietilo byť naďalej aktívna. Aj počas vysokoškolského štúdia som pôsobila ako dobrovoľníčka, najmä s deťmi a mládežou. Vďaka dobrovoľníctvu sa mi otvárali nové možnosti participovať na rôznych projektoch na národnej i medzinárodnej úrovni. Dlhodobo som najprv dobrovoľne pôsobila v činnosti s rómskymi deťmi na základnej škole, kde mi potom ponúkli možnosť pracovať počas štúdia na dohodu ako asistentka učiteľa pre rómske deti a pre žiaka s Aspergerovým syndrómom. Získavané teoretické vedomosti som tak prepájala s praktickými skúsenosťami, čo mi uľahčovalo štúdium. A praktické skúsenosti ma tiež motivovali k získavaniu nových a nových poznatkov, preto som po ukončení bakalárskeho a magisterského štúdia v roku 2010 ďalej pokračovala v doktorandskom štúdiu na fakulte. Tri roky doktorandského štúdia mi umožnili sa vedomostne i osobnostne rozvinúť. Po jeho ukončení v roku 2013 som bola prijatá na miesto asistentky učiteľa pre rómske deti v materskej škole, kde v súčasnosti aj pôsobím. Vrátila som sa tak k činnosti pre mňa známej, avšak s novou cieľovou skupinou. Na túto pozíciu by postačovalo bakalárske štúdium. Neľutujem však predchádzajúce roky štúdia, boli pre mňa ziskom. Práca s deťmi a mládežou aj tak obnáša neustále štúdium a hľadanie nových možností práce či prístupov v súčasnej spoločnosti s postmoderným myslením.