• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « PhDr. Adela Valíčková  |  Mgr. Mária Zajacová » 

Dátum: 25. 9. 2015, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumu úpravy fotografie.

obrázok

Bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium v odbore pedagogika na Katedre pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave so zameraním na sociálnu pedagogiku bolo v mojom prípade rozhodnutím dospelej ženy s dvoma dospievajúcimi deťmi a stereotypnou profesijnou praxou zmeniť smer života. Odporúčam tým, čo váhajú, aby sa nebáli vykročiť smerom k Trnavskej univerzite. Pre mňa znamenalo štúdium na jej pôde odborný aj osobnostný posun smerom k lepšiemu a nakoniec viedlo ku zmene profesijnej orientácie aj zamestnania.

Vďaka podpore a osobného záujmu vyučujúcich, zapájania do vedeckých projektov a aktivít univerzity, nekonečných dišpút o sociálnej pedagogike s kolegami na katedre a pod odborným vedením školiteľky dizertačnej práce prof. Blanky Kudláčovej sa mi podarilo štúdium úspešne absolvovať.

Vzhľadom na moje zameranie sociálneho pedagóga som prvý rok s alma mater spolupracovala externe a vyučovala na Trnavskej univerzite predmet sociálna patológia. V komunite sociálnych pedagógov som bola zapojená aktívne do činnosti Sekcie sociálnej pedagogiky SPS SAV Bratislava, čo mi umožnilo spoznať množstvo sociálnych pedagógov, s ktorými som nadviazala nielen vedeckú spoluprácu, ale aj cenné priateľstvá. Od roku 2014 pracujem ako zástupkyňa Ústavu sociální pedagogiky Institutu mezioborových studií s. r. o. v Brně, kde vzdelávanie sociálnych pedagógov na Bc. a Mgr. stupni štúdia prebieha pod spoločnou akreditáciou s UTB Zlín.

Prajem študentom Trnavskej univerzity, aby sa im na univerzite dobre študovalo. Odporúčam nepodceňovať význam teoretického štúdia, pretože v praxi sa z neho čerpá viac ako si študent pred nástupom do zamestnania predstavuje. Prajem veľa sily, trpezlivosti a energie vyučujúcim Trnavskej univerzity, aby boli podporovaní univerzitou v ich úsilí o rozširovanie vedomostí a zručností študentov nielen v poznatkovej oblasti, ale tiež náležite oceňovaní aj za osobnú angažovanosť a ľudskosť, ktorú dokážu prejaviť študentom počas i mimo výučby. Ďakujem a vážim si, že som mala možnosť na akademickej pôde Trnavskej univerzity študovať a pracovať.