• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

 Zoznam príbehov absolventov  « Dr. Mgr. et Mgr. Iveta Gaspareczová  |  PhDr. Adela Valíčková » 

Dátum: 20. 11. 2015, pred niekoľkými rokmi, dátum zverejnenia tohto článku bol určený podľa dátumov zverejnenia susediacich článkov.

Štúdium v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity som skončila v roku 2012. Na uplatnenie sa v praxi som nemala šťastie ihneď, ale až po niekoľkých mesiacoch.

Spočiatku som hľadala prácu na jednotlivých základných školách ako vychovávateľka v školskom klube detí alebo na stredných školách na internáte. Nepodarilo sa mi však nájsť voľné pracovné miesto v týchto zariadeniach, keďže všade bol plný stav. Nakoniec sa však na mňa šťastie usmialo a našla som si prácu ako učiteľka odborných predmetov na strednej odbornej škole pedagogickej.

Keďže je na tejto škole vyučovaný odbor sociálno­‑výchovný pracovník a animátor voľného času, mám možnosť vyučovať predmety v oblasti sociológie, sociálnej pedagogiky a pedagogiky voľného času.

Okrem toho si popri práci dokončujem aj pedagogické minimum potrebné na ďalšiu činnosť pedagogického zamestnanca na škole. Túto profesiu vykonávam už tretí školsky rok a zatiaľ som spokojná, pretože mám možnosť využiť teraz v praxi mnohé poznatky získané na vysokej škole v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.

Okrem toho je pre mňa práca s dospievajúcimi mladými ľuďmi na strednej škole veľmi zaujímavá. Aj keď na druhej strane je to zároveň i náročná činnosť vyžadujúca si veľkú trpezlivosť a veľa energie. Napriek tomu má svoj veľký význam.