• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Mária Kolesárová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 626
  Klapka: 568
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Priebeh pracovných pomerov

 • 2004, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, magisterské štúdium, odbor filozofia v špecializácii etika, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii história
 • 2008, Inštitút bioetiky, Fakulta medicíny a chirurgie “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rím, Taliansko, postgraduálny kurz
 • 2011, Ethox Centre, HeLex Centre, Department of Public Health, University of Oxford, Oxford, Veľká Británia, študijný pobyt
 • 2013, Inštitút bioetiky, Fakulta medicíny a chirurgie “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Rím, Taliansko, doktorandské štúdium

Oblasti pedagogickej činnosti

 • bioetika a biobanky (postgraduálny kurz),
 • filozofická antropológia (Bc.),
 • aplikované etiky (Bc.).

Výber z publikačnej činnosti

 • Casini, M., Casini, C., Meaney, J., Šuleková, M., Spagnolo, A. G.: Object of Property or Human Being? The Status of the Human Embryo before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (Case Parrillo v. Italy). In Medicínska etika & Bioetika/Medical Ethics & Bioethics. 2014; Vol. 21, 1–2: 2–13.
 • Šuleková, M.: Le biobanche di ricerca. Problematiche etico­‑sociali tra diritti dell’individuo e prospettiva comunitaria. In Medicina e Morale. 2013; 3: 477–510.
 • Casini, C., Šuleková, M.: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria. In Palazzani, L., Nepi, L. (eds.): GEN­‑IUS. Consulenza genetica e normative europee. Roma: Edizioni Studium; 2012: 220–265. ISBN 978­‑88­‑382­‑4188­‑8. (V rámci projektu FIRB “Gen­‑Etica. Profili bioetici e biogiuridici della genetica tra ricerca sperimentale, consulenza e prospettive terapeutiche”).
 • Šuleková, M.: Research biobanking: bioethical analyses. EACME Newsletter 2013; 33: 3–4.
 • Šuleková, M., Spagnolo, A. G.: Si può parlare ancora di “informazioni impreviste” nell’era del sequenziamento del genoma umano? In Medicina e Morale. 2013; 6: 1255–1259.
 • Šuleková, M., Spagnolo, A. G.: Biobanche e screening neonatali. In Medicina e Morale. 2012; 3: 481–486.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.