• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD.

profilová fotografia

  Miestnosť: 620
  Klapka: 556
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Akademický titul: 1967 – 1972, Mgr., FFUK Bratislava
1973 – 1974, PhDr.
Vedecká hodnosť: 1976 – 1981, CSc.
Vedecko‑pedagogický titul: 1986, doc., habilitácia
1992, prof., inaugurácia

Oblasti pedagogickej činnosti

 • úvod do špeciálnej pedagogiky,
 • špeciálna pedagogika,
 • inkluzívna pedagogika.

Ďalšie pedagogické aktivity

1990 – 1991, Deutsche Akademie für Entwicklung­‑Rehabilitation München, 10­‑mes. pobyt.

1993, hosťujúci profesor: Univerzita Budapešť.

2006, hosťujúci profesor: Univerzita Viedeň.

2010, Hosťujúci profesor: Univerzita Krakov.

Od roku 1990 viaceré prednášky najmä v Nemecku: Univerzita Kolín n/Rýnom, Univerzita Frankfurt n/Mohanom, Nemecká akadémia pre vývinovú rehabilitáciu, Humboldtova Univerzita Berlin, Vysoká škola v Reutlingene atď.

 
Univerzitné a mimouniverzitné aktivity

  National Stuttering Projekt (USA)
  Efeta (SR): predseda redakčnej rady
  Rehabilitácia (SR): člen redakčnej rady
  Specialní pedagogika (ČR): člen redakčnej rady
  Sonderpädagogische Förderung (Nemecko): člen redakčnej rady
  Journal of pedagogy (SR): člen redakčnej rady
  Journal of Speech and Language Pathology (PL): člen redakčnej rady
  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis (PL): člen redakčnej rady

Výber z publikačnej činnosti

 • Monografia štúdií: V. Lechta (ed.) Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie.
 • Monografia Symptomatické poruchy reči u u detí./ – preložené aj do češtiny a nemčiny.
 • Monografia V. Lechta a kol.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti./ – preložené aj do češtiny a nemčiny.
 • Monografia V. Lechta a kol.: Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. – preložené aj do češtiny a nemčiny.
 • Monografia V. Lechta a kol.: Základy inkluzivní pedagogiky.
 • Monografia V. Lechta: Koktavost.

Ďalšie publikácie: ikonazoznam publikačnej činnosti 294,61 kB (287,70 KiB), 2. 8. 2006

Výber z účasti na riešení projektov

 • Projekt KEGA: „Inkluzívna edukácia ako viacimenzionálny výchovný problém“. Zodpovedný riešiteľ (2010 – 2013).
 • Terapia narušenej komunikačnej schopnosti. Koordinátor grantového výskumu VEGA (kat. A – hodnotenie: Splnil ciele vynikajúco.) 2001.
 • Medzinárodný projekt DAAD (Deutsche Akademische Austaschdienst): MŠ SR 12/2002 „Historische Entwicklung des Hör – und Sprachgeschädigtenwesens in Deutsch and und der Slowakischen Republik im europäischen Kontext“. Zodpovedný riešiteľ (2003 – 2004).
 • Medzinárodný projekt DAAD (Deutsche Akademische Austaschdienst): MŠ SR 12/2003: „Die Surdologopädie als Schnittstelle zwischen Hörgeschädigte – und Sprachbehinderten­‑pädagogik“. Zodpovedný riešiteľ (2004 – 2005).
 • Medzinárodný projekt DAAD (Deutsche Akademische Austauchdienst): MŠ SR 14/2006 „Integration Hör­‑Sprach­‑Geschädigter in allgemeinen Bildungseinrichtungen“. Zodpovedný riešiteľ (2006 – 2008).
 • Projekt KEGA: „Skúmanie možností aplikácie inkluzívnej pedagogiky v stredoeurópskom regióne“. Zodpovedný riešiteľ (2008 – 2009).

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.