• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúca katedry prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:00
Zástupkyňa vedúcej katedry PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 14:00 
(na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred)
Tajomníčka katedry PaedDr. Janette Gubricová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:00 – 12:00
Študijný po­rad­ca pre štu­dij­né… Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:30 – 9:30 
utorok 8:30 – 9:30
Študijná po­rad­ky­ňa a… PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 14:00 
(na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred)
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 8:00 – 8:45 (prezenčne) 
štvrtok 15:00 – 16:00 (on‑line – MS Teams)
Študijný po­rad­ca pre štu­dij­né… Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:30 – 9:30 
utorok 8:30 – 9:30
Katedrová správky­ňa systému MAIS PaedDr. Janette Gubricová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:00 – 12:00
Oddelenie pedagogických disciplín
Vedúca oddelenia prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:00
PaedDr. Naďa Bizová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:00 – 12:00, 14:30 – 15:30
doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 10:00 – 11:15 
streda 14:00 – 15:30, Adalbertinum
PaedDr. Janette Gubricová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 9:00 – 12:00
Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 8:00 – 8:45 (prezenčne) 
štvrtok 15:00 – 16:00 (on‑line – MS Teams)
Mgr. Ivan Podmanický, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 13:00 – 14:00 
štvrtok 11:00 – 12:30
PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 14:00 
(na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e‑mailom tri dni vopred)
Oddelenie psychologických disciplín
PhDr. Andrea Baranovská, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 12:00 – 13:30 
štvrtok 9:30 – 10:00, 13:00 – 14:00
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 12:00 – 13:00 (prezenčne) 
štvrtok 17:00 – 18:00 (on‑line cez MS Teams – Team code: 4p1ula4)
PhDr. Peter Kusý, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 12:30 
(v inom čase sa treba nahlásiť e‑mailom)
Oddelenie filozoficko­‑etických disciplín
Vedúci oddelenia doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 10:00 – 12:00
Mgr. Eva Bačkorová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 9:00 – 10:00 
štvrtok 9:00 – 10:00 
+kedykoľvek po vzájomnej dohode termínu
doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. adresa elektronickej pošty streda 14:30 – 16:30 (len on‑line alebo po dohode)
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 15:00 – 16:00 
štvrtok 14:30 – 15:30
Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:30 – 9:30 
utorok 8:30 – 9:30
Externí zamestnanci katedry
Mgr. Jana Balážová, PhD. adresa elektronickej pošty (po dohode prostredníctvom e‑mailu adresa elektronickej pošty)
Mgr. Simona Belovičová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Mária Kolesárová, PhD. adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD. adresa elektronickej pošty
Ing. Jana Valentovičová adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Alexandra Lengyelová adresa elektronickej pošty streda, štvrtok, piatok
Mgr. Romana Martincová adresa elektronickej pošty pondelok 10:30 – 12:30 
štvrtok 9:30 – 11:30
Mgr. Hana Ingrid Oppenbergerová adresa elektronickej pošty streda 11:30 – 14:00 
(v inom čase sa treba nahlásiť e‑mailom)
Externí doktorandi
Mgr. Elsheba Akinyi adresa elektronickej pošty
Mgr. Peter Jendryščík adresa elektronickej pošty
Mgr. Izabela Lara Kurtek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Adriana Lančaričová adresa elektronickej pošty
Mgr. Jozef Sopoliga adresa elektronickej pošty