Veda a výskum


24. 9. 2022, minulý rok

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií Vás pozývajú pri príležitosti…čítať viac »

16. 7. 2022, minulý rok, aktualizované: 22. 8. 2022, minulý rok

Konšpiračné teórie patria medzi tie akútne spoločensko­‑kultúrne výzvy, ktoré si pre svoju celospoločenskú…čítať viac »

1. 3. 2020, pred tromi rokmi

medzinárodná vedecká konferencia | 26. 3. 2020 | Trnavská univerzita | Univerzita Karlovačítať viac »

11. 6. 2019, pred štyrmi rokmi

Katedra pedagogických štúdií Pedagogická fakulta TU v Trnave Vás pozýva na vedecké kolokvium…čítať viac »

30. 1. 2019, pred štyrmi rokmi

Pozvánka na medzinárodné vedecké kolokvium.čítať viac »

15. 1. 2019, pred štyrmi rokmi

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby sme Vás pozvali na deviaty ročník vedeckej konferencie študentov…čítať viac »

4. 5. 2018, pred piatimi rokmi

Pozvánka na vedecké kolokvium, ktoré je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0038/17 Pedagogické myslenie…čítať viac »

4. 5. 2018, pred piatimi rokmi

Pozvánka na vedecký seminár, ktorý sa koná dňa 10. mája 2018 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana…čítať viac »

21. 2. 2018, pred piatimi rokmi, aktualizované: 25. 3. 2018, pred piatimi rokmi

Medzináboženský dialóg a migračná kríza  medzinárodná vedecká konferencia   Termín 12. apríl …čítať viac »

15. 3. 2018, pred piatimi rokmi

Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta TU v Trnave Pozývame vás na vedecký seminár  Výskumné…čítať viac »

4. 11. 2017, pred niekoľkými rokmi

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolu s ďalšími inštitúciami a organizáciami z Európy…čítať viac »

23. 2. 2017, pred niekoľkými rokmi

Stránka konferencie Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska a americká perspektíva. čítať viac »

22. 4. 2016, pred niekoľkými rokmi

Stránka konferencie Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva. čítať viac »