Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

MgA. Štefan Blažo, PhD.

profile photo

  Position: MAIS Administrator
  Room: 709
  Extension: 564
  E‑mail: e-mail
  Research/art/teacher profile of a person: ikonaRATP

Education and Qualification Growth

Academic Degree: MgA., filmový a televízny obraz, Filmová a televizní fakulta AMU v Prahe, 1982
PhD., masmediálne štúdiá, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2011

Enumeration of Employments

 • Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, odborný asistent, 1997 – doteraz
 • slobodné povolanie, 1993 – 1997
 • ERPO Bratislava, 1983 – 1993
 • Filmové studio Zlín, 1982
 • Slovenská televízia, Bratislava, 1975 – 1976

Areas of Teaching

 • 1997 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: Ateliér fotografie, ateliér digitálnych médií, školiteľ bakalárskych s diplomových prác.
 • 1991 – 1992, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, externý pedagóg na Katedre úžitkového výtvarníctva.

Selected Publications

 • Blažo, Š. 2007 [obrazová časť monografie] Bartošová, Z. – Belohradská, Ľ. – Rajčevič, U. – Valová, M.: Sochár Ján Koniarek. Trnava : Galéria Jána Koniarka a Občianske združenie Trnavské fórum ’89, 2007, 200 s. ISBN 80­‑85132­‑42­‑7.
 • Blažo, Š. 2007 [fotografická obrazová časť monografie] Beskid, V. – Gajdoš, R. Blažej Baláž Texty. 1988 / 2007. Trnava: Na východ od raja, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 2007, 50 s. ISBN 80­‑8082­‑129­‑6.
 • Blažo, Š. [fotografická obrazová časť a dizajn monografie]. Gajdoš, R. Konceptuálny text/Genéza a metamorfózy. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. 50 s. ISBN 80­‑8082­‑129­‑6.
 • Blažo, Š. [fotografická obrazová časť monografie] Valoch, J. – Vartecká, A.: Blažej Baláž. Trnava: Na východ od raja, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003, 132 s., ISBN 80­‑89074­‑22­‑7.

Selection of Participating in the Project

 • 2011 – Animácia výtvarného umenia a multimédiá, KEGA 204­‑014TVU­‑4/2010 – člen riešiteľského kolektívu.
 • 2010 – dokumentárny filmový projekt Letopis 2010 na tému Chudoba z grantového programu Audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky 129/2010­‑2/1.2.5 – spoluautor.
 • 2007 – cyklický dokumentárny filmový projekt Letopis 2007 z grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – spoluautor.
 • 2000 – Letopis 2000 cyklický dokumentárny filmový projekt spoločnosti FOuR spol. s r. o. s príspevkom Štátneho fondu ProSlovakia a s koprodukčnou spoluprácou Slovenského filmového ústavu – spoluautor.
 • Celovečerný hraný film Poslední mejdan. Filmové studio Gottwaldov, 1983. Scenár: A. Dittrich, Réžia: M. Zábranský, Kamera Š. Blažo. Medzinárodná distribúcia od r. 1985.
 • Celovečerný dokumentárny film Čo odvial čas. Vyrobila spoločnosť FOuR s. r. o. 2003. Distribúcia Slovenský filmový ústav. Scenár: M. Plítková, Réžia: M. Plítková a Y. Hanúsková. Kamera Š. Blažo.

Collective Exhibitions

2001 Slovenská strela, Praha, Karolinum, Česká Republika
2012 Sociálna sonda Veroniky Rónaiovej 2, Bratislava, Dom umenia

Please, select one of informational tabs.