• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 10. 2021, minulý mesiac

obrázok obrázok

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave 
a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Vás srdečne pozývajú na prednášku s diskusiou

Slovenský národný korpus – multifunkčný zdroj na výskum aj do praxe

Prednášajúca:

Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

Prednáška pracovníčky oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave, lektorky praktických seminárov na prácu s korpusom, koordinátorky Slovenského hovoreného korpusu, Korpusu nárečí SNK a akvizičného korpusu ERRKORP, autorky a spoluautorky vedeckých monografií, slovníkov a mnohých vedeckých článkov sa uskutoční 20. októbra 2021 o 11. hodine v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška sa bude realizovať hybridnou formou – prezenčne a online formou prostredníctvom MS Teams. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) V prípade zhoršenej epidemickej situácie sa uskutoční výlučne online formou.

obrázok obrázok obrázok

Prednáška bude zameraná na informácie o celku Slovenského národného korpusu, možnostiach vedeckovýskumného, popularizačno­‑vedeckého či didaktického využitia jeho jednotlivých písaných podkorpusov vrátane paralelných a na ukážky práce s ním.