• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Lenka Haluzová

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: interná doktorandka
  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty

Vzdelanie a kvalifikačný rast

2008 – 2012: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Akademický titul: 2013 – 2017 (Mgr.) Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – biológia

Kvalifikačné práce

  • diplomová práca: Alúzia a satira v dramatickej tvorbe Lasicu a Satinského. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017.
  • bakalárska práca: Obraz ženy v slovenskej medzivojnovej dráme. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.