• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúci katedry doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:45 (v inom čase podľa dohody e‑mailom)
Zástupca vedúceho katedry doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:30 (A23 – Adalbertinum)
Študijný po­rad­ca doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:30 (A23 – Adalbertinum)
Katedrový správ­ca systému MAIS doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:30 (A23 – Adalbertinum)
Všetci zamestnanci
PaedDr. Mária Beláková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 7:50 – 8:30 
utorok 11:00 – 12:00 (Adalbertinum)
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. adresa elektronickej pošty streda 11:00 – 12:00 (v miestnosti č. 521, 4. poschodie PdF)
MgA. Michal Hefty adresa elektronickej pošty štvrtok 9:00 – 11:00
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:45 (v inom čase podľa dohody e‑mailom)
Mgr. Tamara Janecová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 7:00 – 7:50 
streda 14:00 – 14:40 (Adalbertinum)
doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 11:45 – 12:50 (Adalbertinum)
Mgr. Pavel Matejovič, PhD. adresa elektronickej pošty streda 14:00 – 15:30
Mgr. Marek Mikušiak, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 15:30 – 17:00 (Adalbertinum)
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jozef Pavlovič, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 17:00 – 17:45 (Adalbertinum) 
streda 10:25 – 11:10 (Priemyselná)
Dr. theol. Kristína Pavlovičová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:10 – 14:40
prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 8:15 – 9:30
PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský adresa elektronickej pošty štvrtok 9:30 – 11:00
doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. adresa elektronickej pošty streda 13:00 – 15:30 (A23 – Adalbertinum)
Externí zamestnanci
Mgr. Jaroslav Cehlárik adresa elektronickej pošty
Mgr. Angela Hefty, PhD. adresa elektronickej pošty štvrtok 13:00 – 14:00
Interní doktorandi
Mgr. Lenka Haluzová adresa elektronickej pošty
Mgr. Katarína Mikulovičová adresa elektronickej pošty štvrtok 11:10 – 12:50
Mgr. Patrik Miskovics adresa elektronickej pošty streda 12:00 – 13:50
Mgr. Štefania Vyskočová adresa elektronickej pošty štvrtok 7:50 – 8:40 (A15 – Adalbertinum) 
piatok 7:50 – 8:40 (A29 – Adalbertinum)
Externí doktorandi
Mgr. Dominika Bašistová adresa elektronickej pošty