Department of Art Education
Department of Biology (in Slovak)
Department of Educational Studies (in Slovak)
Department of English Lan­guage and Lit­er­a­ture
Department of German Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)
Department of Chemistry (in Slovak)
Department of Mathematics and Computer Science
Department of School Education
Department of Slovak Lan­guage and Lit­er­a­ture (in Slovak)

The page is loading, please wait…

PaedDr. Karin Hambálková, PhD.

blank space for profile photo

  Position: vysokoškolská učiteľka, externá
  Room: 615
  Extension: 569
  E‑mail: e-mail
  Tutorial: (po dohode prostredníctvom e‑mailu)
  Ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore učiteľstvo pre materské školy (2001). Rigoróznu prácu z oblasti pedagogiky obhájila na PdF UK v Bratislave (2003). V súčasnosti je externou študentkou doktorandského štúdia v odbore školská pedagogika. V dizertačnej práci sa venuje oblasti skúmania efektívnosti školy a možnosťami jej zvyšovania. Pracuje ako vedúci zamestnanec v Základnej škole s materskou školou v Trnave. Na PdF TU vyučuje predmet pedagogika a psychológia hry a koordinuje pedagogickú prax študentov v ZŠ a MŠ.

Please, select one of informational tabs.