Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
326 527
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Interní zamestnanci
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Margita Feranská, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Markéta Filagová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Peter Guľas, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
326 527
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
doc. Dana Masaryková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty iconVUPCH
Externí zamestnanci
Mgr. Natália Blahová adresa elektronickej pošty
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Dominika Glozmeková adresa elektronickej pošty
Mgr. Žaneta Staníková 615 569 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dalibor Jurášek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty