Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: zástupkyňa vedúceho katedry
  tajomníčka katedry
  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. absolvovala doktorandské štúdium na Katedre školskej pedagogiky, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. Vyučuje sociálnovedné a prírodovedné predmety študentov učiteľstva pre materské školy a prvý stupeň základnej školy.

Zameriava sa na oblasť školskej etnografie tela, venuje sa telesnosti v školskom prostredí, významu tela vo vyučovacom procese i pri tvorbe rovesníckych vzťahov. V súčasnosti sa zameriava na podoby pedagogiky voľného času na Slovensku, na postavenie vychovávateľov vo voľnom čase a zariadeniam výchovy vo voľnom čase.

Výber z publikačnej činnosti

  • Kaščák, O. – Obertová, Z. (2012). Školská etnografia tela, jej východiská, podoby a potenciály. Český lid : Etnologický časopis, 99(1), pp. 1–22.
  • Obertová, Z. (2013). Teoretický pohľad na teóriu vtelenej kognície a aspekty vtelenia. Pedagogická orientace, 23(3), pp. 298–317.
  • Bánovčanová, Z. – Slavík, J. (2014). Body in Education. Journal of Pedagogy, 5(1), pp. 5–8.
  • Bánovčanová, Z. – Masaryková, D. (2014). The docile body – Reflecting the school. Journal of Pedagogy, 5(2), pp. 251–264.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.