Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

 

Poznámka: V letnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehali konzultácie on‑line formou! 
Je pravdepodobné, že podobná situácia vznikne aj počas tohto semestra.

 

Konzultácie si s vyučujúcim dohodnite vopred (e‑mailom).

 

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny (zimný semester 2021/2022)
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:20 – 11:10 
piatok 10:20 – 11:10
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:10 – 12:00 
štvrtok 9:30 – 10:20
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:10 – 12:00 
štvrtok 9:30 – 10:20
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:50 
štvrtok 17:00 – 19:00 on‑line
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 11:15 – 12:45
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:30 
štvrtok 12:50 – 13:30
Interní zamestnanci
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 11:10 – 12:00 
štvrtok 9:30 – 10:20
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 14:30 – 15:30 (Adalbertinum) 
piatok 10:30 – 11:30 (PdF)
Mgr. Margita Feranská, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:30 – 11:30 – prezenčne 
štvrtok 9:30 – 10:30 – cez MS Teams
Mgr. Markéta Filagová, PhD. adresa elektronickej pošty utorok 8:00 – 8:40, 12:00 – 12:30 (Adalbertinum) 
piatok 9:00 – 9:30
Mgr. Jana Fúsková, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:50 
štvrtok 17:00 – 19:00 on‑line
Mgr. Peter Guľas, PhD. adresa elektronickej pošty do 15. 10. 2021 
utorok a streda 9:00 – 10:00 – cez MS Teams 
po 15. 10. 2021, ak bude naďalej prezenčná výučba, tak 
piatok 11:10 – 12:50 – prezenčne
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. adresa elektronickej pošty streda 10:20 – 11:10 
piatok 10:20 – 11:10
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 13:30 – 14:30, 16:30 – 17:30
doc. Dana Masaryková, PhD. adresa elektronickej pošty pondelok 10:00 – 11:30 
utorok 10:00 – 11:00
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. adresa elektronickej pošty piatok 11:15 – 12:45
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 10:00 – 12:00
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. adresa elektronickej pošty streda 12:50 – 13:30 
štvrtok 12:50 – 13:30
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. adresa elektronickej pošty utorok 14:00 – 16:00
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. adresa elektronickej pošty streda 8:00 – 9:30 
piatok 8:00 – 9:30
Externí zamestnanci
Mgr. Natália Blahová adresa elektronickej pošty
PaedDr. Lucia Braníkovičová adresa elektronickej pošty (po dohode prostredníctvom e‑mailu)
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. adresa elektronickej pošty (po dohode prostredníctvom e‑mailu)
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Dominika Glozmeková adresa elektronickej pošty utorok, štvrtok, piatok
Mgr. Žaneta Staníková adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dalibor Jurášek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
PaedDr. Lucia Braníkovičová adresa elektronickej pošty (po dohode prostredníctvom e‑mailu)