Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Medzinárodné vzťahy

Katedra pracuje v sieti prestížnych inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve (ECEC) s pôsobnosťou v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Nemecku, Belgicku, Austrálii a inde. Katedra pravidelne realizuje semináre pre študentov a doktorandov s významnými autoritami zo zahraničia. Katedra prijíma študentov z iných zahraničných univerzít v rámci programu Erasmus. Členovia katedry pravidelne hosťujú na zahraničných univerzitách, pravidelná spolupráca funguje napr. s týmito univerzitami:

– The Education Department, The University of Scranton, USA,
– Institute of Education, University of London, UK,
– Department of Education, University of Roehampton, UK,
– Department of Child and Youth studies, Stockholm university, Sweden,
– School of Education, University of Newcastle, Australia.