Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Miestnosť: 615
  Klapka: 569
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: streda 8:00 – 9:30 
piatok 8:00 – 9:30
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Kristína Žoldošová, doc., PaedDr., PhD. vyštudovala učiteľstvo pre druhý stupeň základných škôl na PdF TU v Trnave so špecializáciou prírodopis – chémia (1994 – 1998). Neskôr pokračovala doktorandským štúdiom z didaktiky chémie so zameraním na štúdium motivácie k prírodovednému vzdelávaniu na základnej škole prostredníctvom skúsenostného učenia v teréne. Štúdium ukončila v roku 2002 úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Podpora motivácie prírodovedného vzdelávania v podmienkach prírody. Počas doktorandského štúdia sa zúčastnila dvoch študijných pobytov v zahraničí. V roku 1998 v portugalskom Lisabone bola spoluriešiteľkou projektu pre rozvoj kontinuálneho vzdelávania učiteľov (projekt EU – Tempus – Phare) a v roku 2002 sa zúčastnila projektu Voda a vodný manažment v environmentálnom kontexte pre 1. stupeň ZŠ v holandskom Leidne (projekt EU – Sokrates – Erasmus). V roku 2002 získala po obhájení rigoróznej práce titul PaedDr. (názov rigoróznej práce: Terénne pracovisko prírodovedného vzdelávania v neformálnom vzdelávaní žiakov základných škôl).

Je spoluzakladateľkou Terénneho pracoviska prírodovedného vzdelávania TU v Modre – Harmónii. Je spoluriešiteľkou niekoľkých projektov zameraných na prírodovedné vzdelávanie na prvom aj druhom stupni ZŠ. Okrem toho bola členkou realizačného tímu pri zakladaní Centra pre kontinuálne vzdelávanie vysokoškolských učiteľov (CEC – Continual Education Centre for academic staff) na Pedagogickej fakulte TU. Podieľala sa aj na rozvoji dištančného elektronického vzdelávania na Pedagogickej fakulte TU.

Hlavnou oblasťou, ktorej sa v súčasnosti venuje je problematika rozvoja prírodovednej gramotnosti od predprimárneho po primárne vzdelávanie a to najmä v oblasti rozvoja kognitívnych schopností potrebných pri tvorbe vedeckého systému poznatkov. Aktuálne sa venuje rozpracovávaniu výskumne ladenej koncepcie prírodovedného vzdelávania (IBSE – Inquiry Based Science Education) v podmienkach slovenského edukačného systému. V rámci riešenia uvedenej problematiky pracovala na projekte Vyhrňme si rukávy (La main a la pate), bola národnou koordinátorkou európskeho projektu Pollen otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a v súčasnosti je národnou koordinátorkou projektu Fibonacci. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

V rokoch 2001 – 2003 pôsobila ako odborný asistent na Katedre chémie. Od roku 2003 pracuje ako odborný asistent na Katedre školskej pedagogiky, kde vyučuje predmety: prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní, primárne prírodovedné vzdelávanie, prírodovedné praktikum, metodika prírodovednej záujmovej činnosti, princípy obsahovej integrácie vyučovania, zimná škola v prírode, letná škola v prírode.

Výber z publikačnej činnosti

  • Žoldošová, K.: Analýza situácie v primárnom prírodovednom a technickom vzdelávaní. In Kaščák, O. – Žoldošová, K. (Eds.): Námety na reformu počiatočného vzdelávania. Bratislava : Renesans, 2007, ISBN 978­‑80­‑88707­‑90­‑5, s. 175–223.
  • Žoldošová, K.: Východiská primárneho prírodovedného vzdelávania. Bratislava : VEDA/Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006.
  • Žoldošová, K., Prokop, P.: Causal attribution of school success investigated by q­‑metodology. Paidagogos. ročník 5, 2005, č. 2, # 1, ISSN 1213­‑3809.
  • Žoldošová, K., Held, Ľ., Kirchmayerová, J., Kvasničák, R., Prokop, P., Slanicay, J.: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnava : Pedagogická fakulta TU, 2004.
  • Zoldosova, K. – Prokop, P.: Analysis of Motivation Orientation in Science Education. International Journal of Science and Mathematic Education, Vol. 4, No. 4/December, 2006, 669–688.
  • Zoldosova, K. – Prokop, P.: Education in the Field Influences Children’s Ideas and Interest toward Science. Journal of Science Education and Technology, Vol. 15, No. 3 – 4/October, 2006, 304–313.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Metodológia vedy a pedagogického výskumu

Dokument Veľkosť Dátum
34,82 kB (34,00 KiB) 30. 9. 2008
32,26 kB (31,50 KiB) 30. 9. 2008

Prednášky

Dokument Veľkosť Dátum
108,54 kB (106,00 KiB) 2. 10. 2008
127,49 kB (124,50 KiB) 13. 10. 2008
151,04 kB (147,50 KiB) 20. 10. 2008
113,15 kB (110,50 KiB) 27. 10. 2008
107,52 kB (105,00 KiB) 3. 11. 2008
292,35 kB (285,50 KiB) 10. 11. 2008
215,04 kB (210,00 KiB) 19. 11. 2008
111,10 kB (108,50 KiB) 1. 12. 2008
Dokument Veľkosť Dátum
31,74 kB (31,00 KiB) 1. 10. 2008
26,11 kB (25,50 KiB) 7. 10. 2008
25,60 kB (25,00 KiB) 14. 10. 2008
27,14 kB (26,50 KiB) 21. 10. 2008
282,62 kB (276,00 KiB) 30. 10. 2008
60,93 kB (59,50 KiB) 5. 11. 2008
66,05 kB (64,50 KiB) 5. 11. 2008
136,19 kB (133,00 KiB) 11. 11. 2008
33,28 kB (32,50 KiB) 19. 11. 2008
25,60 kB (25,00 KiB) 26. 11. 2008
42,50 kB (41,50 KiB) 24. 11. 2008

Primárne prírodovedné vzdelávanie

Dokument Veľkosť Dátum
70,58 kB (68,93 KiB) 7. 10. 2009
59,70 kB (58,30 KiB) 19. 7. 2013
256,51 kB (250,50 KiB) 21. 10. 2009
3,92 MB (3,74 MiB) 19. 11. 2011
846,74 kB (826,89 KiB) 19. 11. 2011
48,64 kB (47,50 KiB) 13. 11. 2009
75,78 kB (74,00 KiB) 10. 12. 2009
967,91 kB (945,22 KiB) 11. 9. 2010

Prírodovedné praktikum

Dokument Veľkosť Dátum
231,42 kB (226,00 KiB) 28. 4. 2010
301,06 kB (294,00 KiB) 6. 2. 2009
634,37 kB (619,50 KiB) 6. 2. 2009
414,38 kB (404,67 KiB) 29. 11. 2009
99,32 kB (96,99 KiB) 29. 11. 2009
162,82 kB (159,00 KiB) 6. 2. 2009
1,78 MB (1,70 MiB) 29. 11. 2009
76,36 kB (74,57 KiB) 29. 11. 2009

Prírodovedné a sociálne štúdie v predškolskom vzdelávaní

Dokument Veľkosť Dátum
272,71 kB (266,32 KiB) 29. 11. 2009
151,53 kB (147,97 KiB) 10. 5. 2010
550,22 kB (537,32 KiB) 23. 2. 2010
116,10 kB (113,38 KiB) 29. 11. 2009
1,13 MB (1,08 MiB) 29. 11. 2009
1,25 MB (1,19 MiB) 29. 11. 2009
3,55 MB (3,38 MiB) 29. 11. 2009
1,50 MB (1,43 MiB) 29. 11. 2009
1,26 MB (1,20 MiB) 29. 11. 2009
182,76 kB (178,48 KiB) 7. 11. 2007
181,86 kB (177,60 KiB) 7. 11. 2007
182,18 kB (177,91 KiB) 7. 11. 2007
132,73 kB (129,62 KiB) 5. 12. 2007
172,82 kB (168,77 KiB) 5. 12. 2007
141,78 kB (138,46 KiB) 5. 12. 2007
125,35 kB (122,41 KiB) 5. 12. 2007
145,59 kB (142,18 KiB) 5. 12. 2007
168,12 kB (164,18 KiB) 5. 12. 2007
146,13 kB (142,71 KiB) 5. 12. 2007
284,24 kB (277,57 KiB) 5. 12. 2007
122,90 kB (120,02 KiB) 5. 12. 2007