Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

Mgr. Markéta Filagová, PhD.

filagovaMgr. Markéta Filagová, PhD. ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore pedagogika sluchovo postihnutých a predškolská pedagogika. Na PdF UK následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu v odbore Pedagogika, kde v roku 2008 obhájila dizertačnú prácu. Krátko pôsobila ako odborná asistentka na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Výskumne sa zaoberá problematikou neintencionálnych dosahov školovania v podmienkach materských škôl. V tejto oblasti publikovala viacero štúdií a odborných článkov.

Výber z publikácií:

Kaščák, O. – Filagová, M. 2008. Javisko a zákulisie školy: O škôlke a skrytom kurikule. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. ISBN 978-80-8082-169-2.

Filagová, M. – Kaščák, O. 2006. Teoretická a výskumná tradícia konceptu skrytého kurikula. In Pedagogická revue, ročník 58, č. 5, s. 507 – 529. (50%).

Filagová, M. 2006. Socializačné odkazy skrytého kurikula materskej školy. In M. Kocourová (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Zborník z 14. konferencie ČAPV, Plzeň, 5. – 7. 2006. s. 1 – 10. ISBN 80-7043-483-X.

Filagová, M. 2005. Materská škola cez rodové okuliare. In Pedagogika, ročník LV, č. 3, s. 248 – 263.

Konzultačné hodiny:

Miestnosť č. 615, 5. poschodie

Momentálne na materskej dovolenke

Kontakt:

E-mail:

Telefón: Telefón: 033/5516047 klapka 569