Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

VEDENIE KATEDRY

Vedúci katedry: doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Tajomník katedry: Mgr. Dana Masaryková, PhD.