Katedra Aktivity Študenti Uchádzači Galéria Kontakt

KONTAKT

 

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita

Katedra školskej pedagogiky

Mapa Slovenska a Trnavy

 

Priemyselná 4

P.O. BOX 9

918 43 Trnava

 

tel./fax: +421 33 5514 618

              +421 33 5516 047

e-mail: silvia.mrvova@truni.sk