Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 20. 11. 2018, pred štyrmi rokmi

1. Študijný priemer.
       
  1,00 – 1,29 ……………… 5 bodov
  1,30 – 1,59 ……………… 4 body
  1,60 – 1,89 ……………… 3 body
  1,90 – 2,09 ……………… 2 body
  2,10 – 2,59 ……………… 1 bod

 

2. Jazykové znalosti.

 

0 – 5 bodov

 

3. Osobný pohovor a hodnotenie motivácie (informovanosť o štúdiu na vybranej fakulte, konkrétna predstava o výbere predmetov, informovanosť o programe Erasmus+, kvalita motivačného listu.

 

0 – 5 bodov

 

4. Mimoškolské aktivity (akademické a študijné ocenenia, účasť na riešení projektov domácich a zahraničných (ŠVOČ), členstvo v Buddy systéme, alebo ESN).

 

0 – 5 bodov