Napíš pomer v základnom tvare – úroveň 2

Napíš, v akom pomere je počet červených a modrých guľôčok.

Pomer napíš v základnom tvare.

Klikni sem na zobrazenie obrázka. Klikni znova a obrázok sa skryje.

 : 
 
 
 
Táto aplikácia vznikla vďaka podpore grantu KEGA 004TTU-4/2021.
Autor: doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Technické spracovanie: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave