Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 14. 6. 2021, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam k zápisu do vyššieho ročníka

  • do 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia,
  • do 2. a 3. ročníka magisterského štúdia,
  • do 2. až 4. ročníka doktorandského štúdia

v dennej a externej forme štúdia na akademický rok 2021/2022.

Do 15. 7. 2021 je potrebné poslať poštou na študijné oddelenie PdF TU:

  PdF TU, študijné oddelenie 
Priemyselná 4 
918 43  Trnava

nasledujúce doklady:

  • Vypísané a podpísané čestné vyhlásenie (tlačivo je priložené nižšie) na nový AR 2021/2022.
  • Výpis výsledkov štúdia za ukončený AR 2020/2021, výpis je potrebné podpísať.
  • Kópiu dokladu o zaplatení prolongačnej známky preukazu ISIC na AR 2021/2022.
  Vedúca študijného oddelenia