Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 17. 8. 2021, minulý rok

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

    Vážený pán/Vážená pani  
    Predseda a členovia komisie, oponenti a doktorand  
       
    Trnava 17. 8. 2021  
       

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe školská pedagogika, ktorá sa bude konať dňa 30. 8. 2021 online – MS Teams. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Názov: Mediálna gramotnosť v prevencii negatívnych dôsledkov sociálnych médií

Mgr. Kristína Blažeková o 9.00 hod. (čas pripojenia 8.50 hod)
Predseda komisie: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Školiteľ: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
Členovia: prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.
  prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
  doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
  doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
  doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
  doc. PhDr. Viera Kačinová, PhD.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty
    Vážený pán/Vážená pani  
    Predseda a členovia komisie, oponenti a doktorand  
       
    Trnava 17. 8. 2021  
       

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe školská pedagogika, ktorá sa bude konať dňa 30. 8. 2021 online – MS Teams. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Názov: Šťastie ako cieľ, faktor a dôsledok edukácie

Mgr. Nikola Kallová o 11.00 hod. (čas pripojenia 10.50 hod)
Predseda komisie: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
Školiteľ: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
  prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
  doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  doc. PhDr. Martin Strouhal, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc.
  prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
  doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty
    Vážený pán/Vážená pani  
    Predseda a členovia komisie, oponenti a doktorand  
       
    Trnava 3. 8. 2021  
       

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe teória chemického vzdelávania, ktorá sa bude konať dňa 19. 8. 2021 v miestnosti zasadačka dekana Pedagogickej fakulty TU na druhom poschodí, Priemyselná 4, Trnava.

Názov: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania a hodnotenie žiakov

Mgr. Natália Priškinová o 13.00 hod.
Predseda komisie: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
Školiteľ: doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
  doc. Ing. Anddrej Kolarovič, PhD.
Oponenti: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD.
  PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka fakulty

Prosím, zvoľte kartu s menom študentky.